Waardering onroerende zaken (WOZ) veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over de WOZ. Staat jouw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail met jouw vraag of bel met ons. Op de pagina Contact vind je de contactinformatie.

Wat is de waardepeildatum?

Ieder jaar waardeert de gemeente alle onroerende zaken binnen de gemeente opnieuw naar het prijsniveau op een nieuwe datum. Dat is de waardepeildatum. De waardepeildatum voor 2024 is 1 januari 2023. De waarde van woningen bepaalt de gemeente door een vergelijking te maken met dezelfde soort woningen die rond die datum zijn verkocht. De waarde van bedrijven bepaalt de gemeente door een vergelijking te maken met dezelfde soort bedrijven die rond die datum zijn verkocht of verhuurd. 

Mijn woning is gebouwd/verbouwd in de loop van 2023. Heeft dat invloed gehad op de WOZ-waarde van mijn woning?

Ja, dat heeft invloed op de WOZ-waarde. De toestandsdatum voor de huidige waardebepaling is 1 januari 2023. Heb je in de loop van 2023 tot aan 1 januari 2024 iets veranderd aan het object, bijvoorbeeld door verbouwing of nieuwbouw? Dan verandert de toestandsdatum naar 1 januari 2024. Dit is wettelijk vastgelegd in artikel 18 lid 3 Wet WOZ

Mijn woning was op 1 januari 2024 nog niet gereed. Hoe is de waarde dan bepaald?

De toestandsdatum voor een object in aanbouw is 1 januari 2024 (artikel 18 lid 3 Wet WOZ). Rond die datum heeft de gemeente het object in aanbouw ter plaatse beoordeeld. De vastgestelde waarde is een optelsom van de waarde van de grond en de voortgang van de bouw. Dit laatste is het gereedheidspercentage vermenigvuldigt met de bouwkosten.

Voorbeeld 

Staat bijvoorbeeld het dak op de woning en zijn alle ramen geplaatst? Dan is het gereedheidspercentage 60%. Meer informatie over woningen in aanbouw vind je op waarderingskamer.nl.

Is de WOZ-waarde openbaar?

WOZ-waarden van woningen zijn openbaar, WOZ-waarden van bedrijven niet. De WOZ-waarde van jouw eigen woning en die van anderen kan je bekijken op het WOZ-waardeloket. Op het WOZ-waardeloket zijn ook de WOZ-waarden van vorige jaren te bekijken. 

Hoe kan ik een taxatieverslag opvragen?

Een taxatieverslag kan je opvragen om te beoordelen of de WOZ-waarde van jouw woning of niet-woning (zoals een kantoor, winkel enzovoort) klopt. Op de pagina Taxatieverslag opvragen vind je op welke manieren dat kan.