Afvalstoffenheffing

Je betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van het afval. Ieder huishouden is verplicht om afvalstoffenheffing te betalen, ook als je het afval nooit meegeeft. De verordening afvalstoffenheffing van jouw gemeente vind je onder ‘Wetten’.

Aanpassing heffing na verhuizing

Verhuis je naar een andere gemeente? Dan betaal je alleen voor de maanden dat je in de gemeente woont. De gemeente die jij verlaat, regelt dit automatisch als je jezelf inschrijft in de nieuwe gemeente.

Verhuizing binnen gemeente

Een verhuizing binnen de gemeente heeft geen invloed op de aanslag. Verandert het aantal personen van jouw huishouden in de loop van het jaar? Dan heeft dat ook geen invloed op de hoogte van de aanslag.

Gemeente Lisse

De gemeente Lisse maakt in de tarieven van 2023 onderscheid tussen een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden.

Gemeente Noordwijk

De gemeente Noordwijk maakt in de tarieven van 2023 onderscheid tussen een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden.

Gemeente Teylingen

Belastingjaar 2022

Er gold een basistarief. Inwoners die weinig restafval aangeboden hebben, konden een beloningskorting op dit basistarief verdienen tot € 60,- per jaar. De gemeente Teylingen verrekent deze korting op het aanslagbiljet van het belastingjaar 2023. Ben je in de loop van het jaar uit de gemeente vertrokken? Dan vond de verrekening eerder plaats.

Belastingjaar 2023

In het belastingjaar 2023 maakt de gemeente Teylingen onderscheid tussen een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden. Inwoners die weinig restafval aanbieden, kunnen een beloningskorting op dit basistarief verdienen tot € 60,- per jaar. De beloningskorting komt te staan op de aanslag van het belastingjaar 2024. Dus kom je over het belastingjaar 2023 in aanmerking voor een korting? Dan vind je deze korting op de aanslag voor het belastingjaar 2024. De beloningskortingen voor de belastingjaren 2022 en 2023 vind je hieronder.

Beloningskortingen 2022

Kom je over het belastingjaar 2022 in aanmerking voor een korting? Dan gelden onderstaande kortingen.

Korting bij het minder dan 14 keer aanbieden van een minicontainer restafval.

Aantal keer aanbieden Korting
0 tot en met 4 keer – € 60,-
5 tot en met 8 keer – € 40,08
9 tot en met 13 keer – € 20,04

Korting bij het minder dan 31 keer openen van een verzamelcontainer restafval.

Aantal keer aanbieden Korting
0 tot en met 9 keer – € 60,-
10 tot en met 19 keer – € 40,08
20 tot en met 30 keer – € 20,04

Beloningskortingen 2023

Kom je over het belastingjaar 2023 in aanmerking voor een korting? Dan gelden onderstaande kortingen.

Korting bij het minder dan 10 keer aanbieden van een minicontainer restafval.

Aantal keer aanbieden Korting
0 tot en met 2 keer – € 60,-
3 tot en met 5 keer – € 40,08
6 tot en met 9 keer – € 20,04

Korting bij het minder dan 22 keer openen van een verzamelcontainer restafval.

Aantal keer aanbieden Korting
0 tot en met 5 keer – € 60,-
6 tot en met 12 keer – € 40,08
13 tot en met 21 keer – € 20,04

Verhuizing

Verhuis je in de loop van het jaar 2023 naar een andere gemeente of ga je in de gemeente Teylingen wonen? Of ga je in een gedeelte van de gemeente wonen waar een ander inzamelregime geldt? Dan wordt de korting op onderstaande manieren berekend.

Bij het aanbieden van een minicontainer

Stel, je verhuist op 18 juli 2023 naar een andere gemeente. En je hebt tot deze datum 3 keer jouw minicontainer aangeboden. De gemeente Teylingen kijkt dan naar wat jij op jaarbasis zou aanbieden. 
De berekening is dan als volgt: 3 aanbiedingen gedeeld door 6 volle maanden is 0,5 aanbieding per maand. 0,5 aanbieding maal 12 maanden is 6 aanbiedingen voor een heel jaar. De beloning voor een heel jaar bij 6 keer aanbieden is € 20,04 (zie tabel). 
De beloning voor 6 volle maanden is dan als volgt: € 20,04 gedeeld door 12 maanden is € 1,67. € 1,67 maal 6 volle maanden is een beloning van € 10,02.

Bij het openen van een verzamelcontainer

Stel, je kwam op 25 oktober 2022 wonen in de gemeente Teylingen. En je hebt vanaf deze datum tot 1 januari 2023 2 keer de verzamelcontainer geopend. De gemeente Teylingen kijkt dan naar wat jij op jaarbasis zou inwerpen in de container. 
De berekening wordt als volgt: 2 inworpen gedeeld door 2 volle maanden is 1 inworp per maand. 1 inworp maal 12 maanden is 12 inworpen voor een heel jaar. De beloning voor een heel jaar bij 12 inworpen is € 40,08 (zie tabel). 
De beloning voor 2 volle maanden wordt dan als volgt: € 40,08 gedeeld door 12 maanden is € 3,34 maal 2 maanden is een beloning van € 6,68.

Deze berekeningen zijn hetzelfde voor het belastingjaar 2022. Alleen gelden daarvoor de beloningskortingen voor het belastingjaar 2022.

Kosten

Elke gemeente heeft verschillende tarieven. De tarieven vind je op de pagina Overzicht tarieven.

Bezwaar maken

Je kan binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.