Afvalstoffenheffing

Je betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van het afval. Ieder huishouden is verplicht om afvalstoffenheffing te betalen, ook als je het afval nooit meegeeft. De verordening afvalstoffenheffing van jouw gemeente vind je onder ‘Wetten’.

Aanpassing heffing na verhuizing

Verhuis je naar een andere gemeente? Dan betaal je alleen voor de maanden dat je in de gemeente woont. De gemeente die jij verlaat, regelt dit automatisch als je jezelf inschrijft in de nieuwe gemeente.

Verhuizing binnen gemeente

Een verhuizing binnen de gemeente heeft geen invloed op de aanslag. Verandert het aantal personen van jouw huishouden in de loop van het jaar? Dan heeft dat ook geen invloed op de hoogte van de aanslag.

Gemeente Lisse

De gemeente Lisse maakt in de tarieven onderscheid tussen een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden.

Gemeente Noordwijk

De gemeente Noordwijk maakt in de tarieven onderscheid tussen een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden.

Gemeente Teylingen

De gemeente Teylingen maakt in de tarieven onderscheid tussen een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden. Inwoners die weinig restafval aanbieden, kunnen een beloningskorting op dit basistarief verdienen tot € 60,- per jaar. De beloningskorting komt te staan op de aanslag van het belastingjaar 2024. Dus kom je over het belastingjaar 2023 in aanmerking voor een korting? Dan vind je deze korting op de aanslag voor het belastingjaar 2024. De beloningskortingen voor belastingjaar 2023 en 2024 vind je hieronder.

Beloningskortingen 2023 en 2024

Kom je over het belastingjaar 2023, of straks over het belastingjaar 2024, in aanmerking voor een korting? Dan gelden onderstaande kortingen.

Belastingjaar 2023

Korting bij het minder dan 14 keer aanbieden van een minicontainer restafval.

Aantal keer aanbieden Korting
0 tot en met 4 keer – € 60,-
5 tot en met 8 keer – € 40,08
9 tot en met 13 keer – € 20,04

Korting bij het minder dan 31 keer openen van een verzamelcontainer restafval.

Aantal keer aanbieden Korting
0 tot en met 9 keer – € 60,-
10 tot en met 19 keer – € 40,08
20 tot en met 30 keer – € 20,04

Verhuizing

Ben je in de loop van het jaar 2023 verhuisd naar een andere gemeente of in de gemeente Teylingen komen wonen? Of ben je in een gedeelte van de gemeente gaan wonen waar een ander inzamelregime geldt? Dan wordt de korting op onderstaande manieren berekend.

Bij het aanbieden van een minicontainer

Stel, je bent op 18 juli 2023 verhuisd naar een andere gemeente. En je hebt tot deze datum 3 keer jouw minicontainer aangeboden. De gemeente Teylingen kijkt dan naar wat jij op jaarbasis zou aanbieden. 
De berekening is dan als volgt: 3 aanbiedingen gedeeld door 6 volle maanden is 0,5 aanbieding per maand. 0,5 aanbieding maal 12 maanden is 6 aanbiedingen voor een heel jaar. De beloning voor een heel jaar bij 6 keer aanbieden is € 20,04 (zie tabel). 
De beloning voor 6 volle maanden is dan als volgt: € 40,08 gedeeld door 12 maanden is € 3,34. € 3,34 maal 6 volle maanden is een beloning van € 20,04.

Bij het openen van een verzamelcontainer

Stel, je kwam op 25 oktober 2023 wonen in de gemeente Teylingen. En je hebt vanaf deze datum tot 1 januari 2024 2 keer de verzamelcontainer geopend. De gemeente Teylingen kijkt dan naar wat jij op jaarbasis zou inwerpen in de container. 
De berekening wordt als volgt: 2 inworpen gedeeld door 2 volle maanden is 1 inworp per maand. 1 inworp maal 12 maanden is 12 inworpen voor een heel jaar. De beloning voor een heel jaar bij 12 inworpen is € 40,08 (zie tabel). 
De beloning voor 2 volle maanden wordt dan als volgt: € 40,08 gedeeld door 12 maanden is € 3,34 maal 2 maanden is een beloning van € 6,68.

Belastingjaar 2024

Korting bij het minder dan 10 keer aanbieden van een minicontainer restafval.

Aantal keer aanbieden Korting
0 tot en met 2 keer – € 60,-
3 tot en met 5 keer – € 40,08
6 tot en met 9 keer – € 20,04

Korting bij het minder dan 22 keer openen van een verzamelcontainer restafval.

Aantal keer aanbieden Korting
0 tot en met 5 keer – € 60,-
6 tot en met 12 keer – € 40,08
13 tot en met 21 keer – € 20,04

Verhuizing

Ben je in de loop van het jaar 2023 verhuisd naar een andere gemeente of in de gemeente Teylingen komen wonen? Of ben je in een gedeelte van de gemeente gaan wonen waar een ander inzamelregime geldt? Dan wordt de korting op onderstaande manieren berekend.

Bij het aanbieden van een minicontainer

Stel, je bent op 18 juli 2023 verhuisd naar een andere gemeente. En je hebt tot deze datum 3 keer jouw minicontainer aangeboden. De gemeente Teylingen kijkt dan naar wat jij op jaarbasis zou aanbieden. 
De berekening is dan als volgt: 3 aanbiedingen gedeeld door 6 volle maanden is 0,5 aanbieding per maand. 0,5 aanbieding maal 12 maanden is 6 aanbiedingen voor een heel jaar. De beloning voor een heel jaar bij 6 keer aanbieden is € 20,04 (zie tabel). 
De beloning voor 6 volle maanden is dan als volgt: € 20,04 gedeeld door 12 maanden is € 1,67. € 1,67 maal 6 volle maanden is een beloning van € 10,02.

Bij het openen van een verzamelcontainer

Stel, je kwam op 25 oktober 2023 wonen in de gemeente Teylingen. En je hebt vanaf deze datum tot 1 januari 2024 2 keer de verzamelcontainer geopend. De gemeente Teylingen kijkt dan naar wat jij op jaarbasis zou inwerpen in de container. 
De berekening wordt als volgt: 2 inworpen gedeeld door 2 volle maanden is 1 inworp per maand. 1 inworp maal 12 maanden is 12 inworpen voor een heel jaar. De beloning voor een heel jaar bij 12 inworpen is € 40,08 (zie tabel). 
De beloning voor 2 volle maanden wordt dan als volgt: € 40,08 gedeeld door 12 maanden is € 3,34 maal 2 maanden is een beloning van € 6,68.

Kosten

Elke gemeente heeft verschillende tarieven. De tarieven vind je op de pagina Overzicht tarieven.

Bezwaar maken

Je kan binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.