Lijkbezorgingsrechten

De gemeente Noordwijk heft lijkbezorgingsrechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats in Noordwijk. En voor door de gemeente geleverde diensten die verband houden met de begraafplaats. De gemeente Noordwijk heft de rechten van degene die het gebruik van de begraafplaats of de dienst aanvraagt. De gemeenten Lisse en Teylingen heffen geen lijkbezorgingsrechten.

Kosten

De verordening lijkbezorgingsrechten van de gemeente Noordwijk met daarin de tarieven vind je onder ‘Wetten’.

Bezwaar maken

Je kan binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.